Головна

Головна

Коледж сьогодні:

           Селидівський політехнічний фаховий коледж було відкрито у 1965 році на підставі Наказу Ради Міністрів УРСР № 765 – Р від 25.06.1965 р.

З 1991 р. коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України, форма власності – державна.

Заклад здійснює навчання студентів за наступними напрямами і спеціальностями:

184 «Гірництво»

 “Підземна розробка корисних копалин”                        

 “Шахтне і підземне будівництво”                         

 “Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного

                     обладнання та автоматичних пристроїв”                           

071 «Облік і оподаткування»              

274 «Автомобільний транспорт»

275 «Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)»         

           За роки існування закладу освіти випущено близько 12 тис. спеціалістів. Із числа випускників навчального закладу 4381 особа отримала кваліфікацію техніка-технолога гірничого виробництва, 903 – кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку, 1801 – кваліфікацію техніка-шахтобудівельника, 4340 – кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка та 219 – кваліфікацію техніка – механіка, кваліфікацію інженера з безпеки руху – 145.

У своїй структурі на даний час коледж має три відділення, шість циклових комісій, навчальні майстерні, бібліотеку з читальною залою та навчальний гірничий полігон.

З метою забезпечення високого рівня підготовки кадрів для вугільної промисловості Західного Донбасу, вдосконалення методики відбору абітурієнтів та досвіду формування контингенту студентів вищих навчальних закладів створено навчальний комплекс “Гірник” у складі Дніпропетровського національного гірничого університету та Селидівського політехнічного фахового коледжу.

Серед основних напрямів, які характеризують динаміку та перспективи розвитку навчального закладу, слід зазначити такі:

–  в навчальному закладі створено умови для підвищення ділової кваліфікації педагогічних кадрів;

–  матеріальна технічна база в цілому відповідає вимогам сучасності.

Спеціалізація коледжу спрямована на підготовку фахівців для вугільної промисловості західного регіону Донбасу. Спеціалізація складена таким чином, що фахівцями-випускниками коледжу охоплені майже всі ланки вугільного підприємства – шахтне будівництво, видобуток вугілля та ремонт і експлуатація  гірничого обладнання, а з відкриттям спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ще й економічну діяльність. В 2000 році коледж відкрив спеціальність 274 “Автомобільний транспорт”, а в 2001 році спеціальність 275 “Транспортні технології”.

Структура коледжу відповідає сучасним вимогам організації та проведення навчально-виховного процесу і сприяє підвищенню ефективності роботи як окремих ланок, так і навчального закладу у цілому.

Коледж веде постійну роботу з удосконалення змісту навчальних планів і програм, кваліфікаційних характеристик фахівців відповідно до вимог сучасного розвитку виробництва.

Безперервно удосконалюється матеріально-технічна база кабінетів, лабораторій, навчального гірничого полігону. У навчальний процес упроваджуються сучасні форми навчання та передовий досвід закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Постійно зростає рівень професійної підготовки викладачів. Збільшується кількість випускників, які продовжують навчання в інститутах та університетах